Rok 2017

Séria slávnostných vyhodnotení 53. ročníka medziškolskej a medzitriednej súťaže žiakov ZŠ v Trenčíne v čítaní v školskom roku 2016/2017. Termín: jún 2017.

Fotogaléria

2 fotografie