Deň ľudovej rozprávky vo VKMR 2021 - vyžrebovanie výhercov