Otváracie hodiny, platné od 14. 11. 2022 - Hasičská ulica (čitáreň, IPV, HF)