Pravidlá návštevy čitárne trenčianskej knižnice, platné od 3. 2. 2021