Pravidlá návštevy trenčianskej knižnice, platné od 1. 7. 2021