Pravidlá návštevy trenčianskej knižnice, platné od 10. 5. 2021