Pravidlá návštevy trenčianskej knižnice, platné od 17. 6. 2021