Pravidlá návštevy trenčianskej knižnice, platné od 19. 1. 2022