Plán podujatí Verejnej knižnice M. Rešetku - november 2015