Pozvánka na podujatie - Literárna súťaž Jozefa Braneckého 2023 (vyhodnotenie)