Biografický lexikón Slovenska III

Zostavovatelia: Augustín Maťovčík, Pavol Parenička, Peter Cabadaj. Dátum: 29. 2. 2008.

Fotogaléria

2 fotografie