Aktuality

20.10.2011
VKMR reprezentovala na Open days ´2011

Priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja patrili počas posledného októbrového týždňa najmä deťom a mládeži. Návštevníkom významného podujatia v oblasti regionálnej politiky EÚ, Open days 2011, bol aj tento rok k dispozícii informačný stánok Verejnej knižnice Michala Rešetku.

29.9.2011
Gabriela Futová píše v mene detí

Najmladším čitateľom trenčianskej knižnice sa 11. októbra splnil rozprávkový sen. Najprv osobne spoznali svoju obľúbenú spisovateľku a potom s ňou vyrazili do ríše, v ktorej zdieľajú spoločné tajomstvá. Gabriela Futová absolvovala počas jednodňovej návštevy štyri besedy.

9.9.2011
Zážitkové školenie BOZP

Školenia BOZP predstavujú povinnú výbavu každej organizácie. O tom, že podobný kurz v sebe dokáže skrývať aj dávku atraktivity sa v septembri presvedčili pracovníci trenčianskej knižnice.

2.9.2011
Presťahovali sme pobočku v Opatovej

V stredu 20. septembra sme slávnostne otvorili pracovisko knižnice v Opatovej nad Váhom, presťahované z pôvodej adresy (Niva 9) do priestorov Základnej školy na Potočnej ulici 86. Tešíme sa na Vašu návštevu!

30.8.2011
Opäť do školy - opäť do knižnice

VKMR ponúka pedagógom a školským klubom návod ako zatraktívniť výchovno-vzdelávací proces. Stavte na zážitkové vyučovanie v netradičných priestoroch! Stačí si vybrať problematiku z učebných osnov a dohodnúť jej realizáciu v knižnici.

17.8.2011
Akceptujeme kultúrne poukazy

Na prahu nového školského roka pripomíname všetkým žiakom, študentom a pedagógom, že svoje kultúrne poukazy môžu do 13. 11. 2011 uplatniť aj vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne na úhradu ročného registračného poplatku.

17.8.2011
Vyšlo nové číslo časopisu Knihovník

Po polročnej odmlke uzrelo svetlo sveta ďalšie vydanie Knihovníka. Letné číslo mapuje aktuálne knihovnícke dianie s dôrazom na pole pôsobnosti trenčianskej knižnice. Avšak znalí pomerov vedia, že siete tejto kultúrnej inštitúcie v metropole stredného Považia siahajú široko-ďaleko...

11.7.2011
Otváracie hodiny počas letných prázdnin

Vážení čitatelia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že pracovisko literatúry pre deti a mládež (Hasičská 1, 1. posch.) bude počas letných prázdnin v sobotu zatvorené. Otváracie hodiny všetkých ostatných pracovísk VKMR zostávajú nezmenené. Ďakujeme za pochopenie.

2.7.2011
Prázdninové leto v knižnici

Letné prázdniny patria k najobľúbenejším slovným spojeniam školákov. Verejná knižnica Michala Rešetku však pre deti pripravila bohatý program aj v čase voľna. Navštívte naše pobočky a presvedčte sa!

17.6.2011
Výsledky súťaže Čítajme všetci - čítanie je super

47. ročník medziškolskej a medzitriednej súťaže žiakov ZŠ v Trenčíne pozná svojich víťazov. Slávnostné vyhodnotenie VKMR tradične zorganizovala v Kine Hviezda.