Kariéra

Nevyžiadané žiadosti o zamestnanie nebudú evidované v databáze uchádzačov o zamestnanie a budú vrátane ich príloh skartované.