Centrálna evidencia

Centrálna evidencia 

Jaselská ul. 2, 911 82 Trenčín

Kontakt: tel.: 032/770 8305, e-mail: evidencia@vkmr.sk

Kontaktní pracovníci: Marta Hmiráková, Mgr. Dominika Martináková, Beáta Štáblová, Mgr. Eva Švecová

Otváracie hodiny:     

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 7.00 - 19.00 h

Streda: 10.00 - 19.00 h

Sobota: 8.00 - 13.00 h

Pracovisko centrálnej evidencie sa nachádza vo vstupných priestoroch knižnice a poskytuje nasledovné služby:

  • Centrálnu evidenciu používateľov knižnice
  • Registráciu nových používateľov
  • Vybavovanie čitateľských preukazov
  • Absenčné výpožičky /mimo priestory knižnice/
  • Evidenciu upomienok
  • Evidenciu služieb a poplatkov používateľov knižnice