Čitáreň a internet pre verejnosť

Čitáreň a internet pre verejnosť 

Hasičská ul. 1, 911 82 Trenčín

Kontakt: tel.: 032/746 0716, 032/746 0711 e-mail: citaren@vkmr.sk, internet@vkmr.sk

Kontaktní pracovníci:  Mgr. Žaneta Budinská, Petronela Nazadová, Peter Dobiáš, Bc. Helena Porubanová

Otváracie hodiny:     

Pondelok - piatok: 7.00 - 19.00 h

Sobota: 8.00 - 13.00 h

Čitáreň  ponúka domáce a zahraničné noviny a časopisy hlavne k prezenčnému štúdiu. Archív viazaných periodík, ktorý knižnica buduje od r. 1955 slúži len k prezenčnému štúdiu. Absenčne sa požičiavajú niektoré čísla starších periodík, predovšetkým spoločenských magazínov.  

Nezaregistrovaní čitatelia majú možnosť využiť služby čitárne po zaplatení jednorazového poplatku 0,50 €.

Reprografické služby poskytované na tomto oddelení slúžia na zhotovovanie xerokópií z periodík alebo častí dokumentov nachádzajúcich sa vo fondoch knižnice. Uvedené služby poskytuje knižnica v súlade s ustanoveniami Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. a podľa cenníka služieb.

Pracovníci čitárne  spracúvajú  informácie z dochádzajúcich periodík do elektronickej databázy a poskytujú odbornú pomoc pri vyhľadávaní prameňov k žiadaným témam.

Internet pre verejnosť ponúka širokej verejnosti, bez podmienky registrácie v knižnici, 6 počítačov s prístupom na  internet. Samozrejmosťou je možnosť využitia farebnej alebo čiernobielej tlačiarne. Poradenské služby pracovníkov oddelenia sú bezplatné, použitie PC alebo tlačiarne je spoplatnené podľa cenníka služieb.

Pracovisko čitáreň a internet pre verejnosť sa nachádza na prízemí knižnice.