Hudobné fondy a zvukové knihy

Hudobne fondy a zvukove knihy

Hasičská ul. 1, 911 82 Trenčín

Kontakt: tel.: 032/746 0711, e-mail: citaren@vkmr.sk

Kontaktní pracovníci: Petronela Nazadová

Otváracie hodiny:     

Pondelok až piatok: 7.00 - 19.00 h

Sobota: 8.00 - 13.00 h

Špecializované pracovisko knižnice určené záujemcom o hudbu. Návštevníkom sú tu k dispozícii knihy o hudbe, notové materiály, hudobné časopisy, gramoplatne a CD. Žánrovo pestré zbierky dokumentov sú zamerané predovšetkým na vážnu hudbu, no ponúkajú tiež menšinové žánre hudby populárnej, folklór a hovorené slovo. Knihy, noty a časopisy sa požičiavajú aj mimo knižnice. Zvukové nosiče je možné počúvať len v priestoroch knižnice, momentálne je k dispozícii fond CD na Hasičskej ulici 1, v pracovisku Internet pre verejnosť.

Zvukové knihy poskytujeme v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska a so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči  na magnetofónových páskach a CD nosičoch vo formáte MP3 pre nevidiacich a slabozrakých bezplatne. Zvukové knihy rôznych žánrov sa pravidelne aktualizujú a záujemcom sú k dispozícii na Hasičskej ulici 1, v pracovisku Hudobné fondy a zvukové knihy.

Pre záujemcov o  počúvanie zdigitalizovaných zvukových kníh máme pripravený počítač so slúchadlami a pomoc kompetentného pracovníka. Prístup umožňujeme v pracovisku Internet pre verejnosť na Hasičskej ulici č. 1, 2. poschodie.