Informačné miesto TSK - regionálne dokumenty a bibliografia

 Informačné miesto TSK - regionálne dokumenty a bibliografia

Jaselská ul. 2, 911 82 Trenčín

Kontakt: tel.: 032/770 8306, e-mail: bibliografia@vkmr.sk

Kontaktní pracovníci: Mgr. Petra Dombaiová, Eva Struhárová

Otváracie hodiny:     

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 7.00 - 19.00 h

Streda: 10.00 - 19.00 h

Sobota: 8.00 - 13.00 h

Jednou z najdôležitejších úloh Informačného miesta TSK je priblížiť svojim návštevníkom reálie, významné osobnosti, udalosti a zaujímavosti týkajúce sa trenčianskeho regiónu.

Regionálne pracovisko - informačné miesto TSK:

  • realizuje výpožičky regionálnych dokumentov a časopisov,
  • poskytuje informačno-bibliografické služby z klasických a elektronických databáz, rešeršné  služby,
  • poskytuje regionálne  faktografické informácie a konzultačné služby, týkajúce sa trenčianskeho regiónu,
  • získava a archivuje regionálny knižničný fond,
  • buduje regionálnu bibliograficko-informačnú databázu,
  • vydáva regionálne, personálne, odporúčajúce bibliografie a bibliografické letáky v tlačenej  i elektronickej forme,
  • zostavuje a vydáva kalendáre výročí osobností a udalostí Trenčína a Trenčianskeho kraja.

Zoznam rešerší s regionálnou tematikou

Zoznam vytvorených rešerší v roku 2015