Internet pre verejnosť

Internet pre verejnosť

Hasičská ul. 1, 911 82 Trenčín

Kontakt: tel.: 032/746 0711, e-mail: internet@vkmr.sk

Kontaktní pracovníci: Peter Dobiáš

Otváracie hodiny:     

Pondelok - piatok: 7.00 - 19.00 h

Sobota: 8.00 - 13.00 h

Širokej verejnosti, bez podmienky registrácie v knižnici, slúži 10 počítačov s prístupom na  internet. Samozrejmosťou je možnosť využitia farebnej alebo čiernobielej tlačiarne. Poradenské služby pracovníčok oddelenia sú bezplatné, použitie PC alebo tlačiarne je spoplatnené podľa cenníka služieb.

Na pracovisku máte možnosť počúvať hudbu alebo iné zvukové nahrávky z bohatého fondu CD.

Pre nevidiacich a slabozrakých záujemcov o počúvanie zdigitalizovaných zvukových kníh máme pripravený počítač so slúchadlami a pomoc kompetentného pracovníka. Prístup umožňujeme v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska a so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči v pracovisku Internet pre verejnosť na Hasičskej ulici č. 1, 2. poschodie.