Krásna literatúra

 Krásna literatúra

Jaselská ul. 2, 911 82 Trenčín

Kontakt: tel.: 032/770 8308, e-mail: beletria(@)vkmr.sk

Kontaktní pracovníci: Mgr. Nora Hlubinová, Ing. Miroslava Rožníková

Otváracie hodiny:    

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 7.00 - 19.00 h

Streda: 10.00 - 19.00 h

Sobota: 8.00 - 13.00 h

Na prízemí centrálnej budovy sa nachádza pracovisko krásnej literatúry (beletrie), ktoré ponúka záujemcom umeleckú literatúru formou voľného prístupu ku knižnému fondu. Fond krásnej literatúry je uložený abecedne podľa mena autora. Z fondu sú vyčlenené žánre poézie, divadelných hier, detektívnej literatúry a cudzojazyčnej literatúry.

Pracovisko krásnej literatúry poskytuje a organizuje:

  • Odbornú pomoc pri výbere literatúry a konzultačné služby
  • Rezervovanie momentálne požičaných dokumentov
  • Absenčné výpožičky kníh /mimo priestory knižnice/
  • MVS (medziknižničná výpožičná služba)
  • Informačnú výchovu
  • Besedy so spisovateľmi