Multimediálna študovňa

 Multimediálna študovňa

Jaselská ul. 2, 911 82 Trenčín

Kontakt: tel.: 032/770 8314, e-mail: multi@vkmr.sk

Kontaktní pracovníci: Mgr. Peter Martinák, Mgr. Ján Kubica

Otváracie hodiny:     

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 7.00 - 19.00 h

Streda: 10.00 - 19.00 h

Sobota: 8.00 - 13.00 h

Multimediálna študovňa nachádzajúca sa na poschodí centrálnej budovy poskytuje prístup k informačným technológiám návštevníkom knižnice. Služby študovne sú spoplatnené podľa cenníka služieb.

V multimediálnej študovni majú návštevníci k dispozícii:

  • 3 PC s prístupom na internet
  • Tlačiareň
  • CD / DVD na prezeranie (encyklopédie, prílohy k odborným časopisom, výukové, jazykové, cestopisné) 
  • Encyklopédie, príručky, jazykové slovníky
  • Skenovanie dokumentov z knižničných fondov

V prípade, že čitatelia nenájdu požadované informácie v knihách, pracovníci multimediálnej študovne poradia, ako ich vyhľadať v elektronických médiách. Vyhľadané informácie je možné vytlačiť alebo nahrať na elektronické médium zakúpené v multimediálnej študovni.