Odborná literatúra

Odborná literatúra 

Jaselská ul. 2, 911 82 Trenčín

Kontakt: tel.: 032/770 8310, 032/770 8311, e-mail: mvs(@)vkmr.sk

Kontaktní pracovníci: Ľudmila Juricová, Ľubica Margušová, Jarmila Mošková, Monika Vlčková

Otváracie hodiny:     

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 7.00 - 19.00 h

Streda: 10.00 - 19.00 h

Sobota: 8.00 - 13.00 h

Fond náučnej literatúry má vyvážené zastúpenie jednotlivých vedných odborov, čitateľ tu môže nájsť tak populárno-náučné diela, ako aj študijný materiál pre školské potreby alebo vedecké záujmy. Knihy sú usporiadané podľa jednotlivých vedných odborov (Medzinárodného desatinného triedenia) vo voľnom výbere. Na vyhľadávanie  literatúry slúžia čitateľom  počítače s elektronickým katalógom.    

Oddelenie odbornej literatúry poskytuje a realizuje:

  • Rezervovanie momentálne požičaných dokumentov
  • MVS (medziknižničná výpožičná služba)
  • MMVS (medzinárodná medziknižničná výpožičná služba)
  • Odbornú pomoc pri výbere literatúry a konzultačné služby
  • Reprografické služby z knižničných dokumentov spoplatnené podľa Cenníka služieb,
  • Informačnú výchovu  a hodiny informačnej prípravy pre SŠ