Oddelenie ekonomicko-prevádzkové

Oddelenie ekonomicko-prevadzkove
Hasičská ul. č. 1, 911 82 Trenčín

 

Kontakt: tel.: 032/746 0714, e-mail: lenka.sladkova(@)vkmr.sk

Kontaktní pracovníci: Bc. Lenka Sládková - vedúca, tel.:032/746 0724

Daniela Drhová tel.: 032/746 0714

Mgr. Lýdia Radimáková tel.:032/746 0712, fax: 032/746 0712

Prevádzkové hodiny:

Pondelok - piatok: 7.00 - 15.00

Oddelenie zabezpečuje a vyhodnocuje finančné hospodárenie knižnice a zodpovedá za efektívne využívanie finančných prostriedkov knižnice. Činnosť je zameraná na:

  • Spracovanie plánov a rozpočtov finančných nákladov a výnosov organizácie
  • Realizáciu administratívnych prác súvisiacich s hospodárením organizácie
  • Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia knižnice
  • Údržbu budov a zariadení
  • Vedenie personálnej a mzdovej agendy