Oddelenie knižničných fondov a súborného katalógu

Oddelenie knižničných fondov a súborného katalógu

Hasičská ul. 1, 911 82 Trenčín

Kontakt: tel.: 032/746 07, kl. 18, 17, e-mail: katalogizacia(@)vkmr.sk

Kontaktní pracovníci: Bc. Markéta Duffeková, Janka Kováčiková, Mgr. Elena Hladká

Oddelenie knižničných fondov a súborného katalógu TSK, s ohľadom na potreby a požiadavky čitateľov a na základe finančných možností, dopĺňa fond knižnice o:

  • Knižné tituly
  • Periodiká
  • Všetky druhy písomných, zvukových a audiovizuálnych dokumentov

Doplnené dokumenty odborne spracováva v knižnično-informačnom systéme Tritius do elektronickej databázy a elektronického katalógu. Na základe podkladov jednotlivých pracovísk knižnice, pracovníčky oddelenia vyraďujú z knižničného fondu opotrebovanú, poškodenú, zastaranú, stratenú a nedobytnú literatúru.

Oddelenie organizačne zabezpečuje, vyhodnocuje a podieľa sa na plánovaných a mimoriadnych revíziách knižničných fondov.