Pracovisko Juh

Juh

Kyjevská č. 3183, 911 01 Trenčín

Kontakt: tel.: 032/652 3314, e-mail: juh@vkmr.sk

Kontaktní pracovníci: Helena Kadlíčková, Hana Sládeková

Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok: 7.00 - 18.00 h

Sobota: 8.00 - 13.00 h

Pracovisko na Juhu poskytuje svoje služby od roku 1988 hlavne obyvateľom sídliska. Univerzálny knižničný fond, ktorý obsahuje okolo 15 000 knižných jednotiek a 18 titulov periodík uspokojí čitateľské potreby všetkých vekových kategórií. Okrem základných knižnično-informačných služieb poskytovaných registrovaným používateľom, môžu aj neregistrovaní návštevníci po zaplatení jednorazového poplatku v sume 0,50 € využívať služby čitárne a  po zaplatení jednorazového poplatku v sume 1 € využívať služby študovne odbornej literatúry.  Podujatia organizované pobočkou sú zamerané hlavne na detského čitateľa a študujúcu mládež. K obľúbeným patria najmä informačné hodiny a besedy s detskými spisovateľmi.

Na pracovisku Juh sa nachádza Internet pre verejnosť, ktorý umožňuje prístup na internet z 1 PC. Použitie počítača a tlačiarne je spoplatnené podľa cenníka služieb.