Riaditeľka

Bc. Sylvia Fabová - poverená vedením VKMR

e-mail: vkmr@vkmr.sk

tel.: 032/770 8301

       0901 918 810