Riaditeľka

Ing. Gabriela Krokvičková - riaditeľka

e-mail: riaditel@vkmr.sk

tel.: 032/746 0723

       0901 918 809