Vedúca oddelenia knižnično-informačných služieb

Bc. Sylvia Fabová - poverená vedením oddelenia knižnično-informačných služieb

e-mail: info@vkmr.sk

tel.: 032/77 08 301

        0901 918 810