Všeobecná študovňa

Študovňa 

Jaselská ul. 2, 911 82 Trenčín

Kontakt: tel.: 032/770 8313, e-mail: studovna@vkmr.sk

Kontaktní pracovníci: Darina Kuchtová, Janka Tvrdoňová

Otváracie hodiny:     

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 7.00 - 19.00 h

Streda: 10.00 - 19.00 h

Sobota: 8.00 - 13.00 h

Všeobecná študovňa poskytuje odbornú literatúru na prezenčné štúdium. Trinásť študijných miest slúži registrovaným čitateľom, ale tiež ostatným záujemcom po uhradení jednorazového poplatku 1 €.

Všeobecná študovňa zhromažďuje a poskytuje:

  • Encyklopedickú literatúru v slovenčine a iných jazykoch
  • Slovníky, atlasy (napr. Ottův slovník náučný)
  • Odbornú literatúru zo všetkých vedných oblastí
  • Zbierky zákonov SR od roku 1918 až po súčasnosť a inú právnickú literatúru
  • Odborné periodiká a dennú tlač
  • Konzultačné služby a odbornú pomoc pri výbere literatúry
  • Spracúva informácie z dokumentov fondu študovne do elektronickej databázy a využíva ich  pri vyhľadávaní literatúry na konkrétne témy
  • Reprografické služby z periodík alebo častí dokumentov nachádzajúcich sa vo fondoch knižnice. Uvedené služby poskytuje knižnica v súlade s ustanoveniami Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. a sú spoplatnené podľa cenníka služieb.