Čitajme všetci, čítanie je super - vyhodnotenie 57. ročníka