Živio, J. Poláková a D. Žember!

Hostia - oslávenci: Janka Poláková, Dušan Žember. Literárny hosť: Rudolf Dobiáš. Hudobný hosť: 3D band. Dátum: 11. 1. 2018.

Fotogaléria

12 fotografií