Kariéra

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta 

Knihovník/ Knihovníčka

Informácie o pracovnom mieste

-          Miesto práce: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

-          Termín nástupu: Február 2022

-          Termín podávania žiadostí: do 25.01.2022 

-          Druh pracovného pomeru: plný úväzok

-          Informácie o plate: Plat bude určený v závislosti a v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, min.             vo výške 692,--€ v závislosti od odbornej praxe.

Ponúkame stabilné pracovné miesto v dvojzmennom pracovnom režime. Zamestnancom ponúkame 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok na regeneráciu pracovnej sily.

Požiadavky na zamestnanca

-          Požadované vzdelanie: Úplné stredoškolské vzdelanie (Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií), Vysokoškolské I. alebo II. stupňa ( UKB – Katedra knižničnej a informačnej vedy),  prípadne Knihovnícke odborné minimum (KOM) alebo pedagogické vzdelanie  

-          Prax – výhodou

-          Informačná gramotnosť

-          Počítačová spôsobilosť

-          Schopnosť rýchleho učenia novým zručnostiam

-          Samostatnosť, flexibilnosť

-          Schopnosť pracovať v kolektíve

-          Skúsenosti s prácou s ľuďmi

-          Skúsenosti s prácou s deťmi a mládežou

-          Komunikačné zručnosti

-          Organizačné vlastnosti

-          Skúsenosti s vystupovaním na verejnosti

-          Reprezentatívne a príjemné vystupovanie

Náplň práce:

-          Profesionálne a kvalitné poskytovanie knižnično-informačných, poradenských a konzultačných služieb,

-          profesionálna  individuálna práca s používateľom,

-          práca v elektronickom knižnično-informačnom systéme Tritius,

-          pomoc pri výbere literatúry, inštruktáž k používaniu on-line katalógu knižnice,

-          spoluúčasť na organizovaní a realizácii kultúrno-vzdelávacích podujatí pre dospelých,

-          organizácia a realizácia kultúrno-vzdelávacích podujatí pre deti a mládež,

-          spolupráca s materskými, základnými a špeciálnymi školami v meste,

-          propagácia aktivít a činnosti oddelenia pre deti a mládež,

-          organizovanie a realizácia informačnej výchovy,

-          poskytovanie a registrovanie bibliografických a faktografických informácií,

-          propagácia  literatúry, inštalovanie všetkých druhov výstav a panelov,

-          informačná príprava používateľov,

-          presná evidencia návštevníkov, absenčných a prezenčných výpožičiek,

-          presná evidencia registrovaných používateľov a ochrana ich osobných údajov v zmysle zákona,

-          administratívne práce  súvisiace so štatistickým vykazovaním,

-          administratívne práce súvisiace s platenými službami,

-          sústavné zabezpečovanie starostlivosti o ochranu a  organizáciu  knižničných fondov,

-          výber a príprava kníh do väzby, resp. na vyradenie,

-          realizácia MVS z našej knižnice pre používateľov iných knižníc,

-          denné excerpovanie periodík a iných odborných dokumentov,

-          vedenie evidencie periodík,

-          poskytovanie reprografických služieb

 

V žiadosti uveďte:

-          Osobné údaje žiadateľa, adresa, telefonický kontakt, prípadne elektronický kontakt

-          Dosiahnuté vzdelanie, názov školy, odbor a rok ukončenia,

-          Prehľad doterajšej praxe,

-          Termín možnosti nástupu do zamestnania

-          Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR

-          Žiadosť je možné zasielať poštou ( rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke) alebo mailom na dolu uvedené adresy

-          Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači

-          Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi vybraným uchádzačom Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne.

Žiadosť o účasť na pohovore je potrebné zaslať na adresu:

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

Ing. Gabriela Krokvičková – riaditeľka

Hasičská ul. 1

911 82 Trenčín,

Obálku označiť  v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VK – Knihovník/Knihovníčka “,

alebo e-mailom na adresu riaditel@vkmr.sk  

  

Nevyžiadané žiadosti o zamestnanie nebudú evidované v databáze uchádzačov o zamestnanie a budú vrátane ich príloh skartované.

 

  

Anketa

Požičiavali by ste si elektronické knihy v knižnici? Áno (30%) Nie (37%) Uprednostňujem klasické knihy (32%) Počet hlasov: 14749

INFO MAILOM

Vyplňte Vašu e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať pravidelné správy o dianí v knižnici.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac December 2022 Nasledujúci mesiac
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31