Podujatia

Informácie o pripravovaných (uskutočnených) kultúrnych podujatiach.

Plán podujatí Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne na mesiac február 2024

14.12.2010, 16:00 - 14.12.2010, 17:00
Otcovstvo: problém alebo výzva?

Prezentácia publikácie ThDr. Juraja Sedláčka, PhD., Dis., v rámci cyklu "Poznávame Trenčanov".

14.12.2010, 10:00
Hľadáme stratenú rozprávku

Čas a priestor vyhradený v knižnici pre najmenších "čitateľov" a ich rodičov.

13.12.2010, 17:00
Café Európa - debata pri kávičke

Najbližšia téma debaty v Trenčíne: Pomoc štátu pre bezdomovcov nestačí! Príďte diskutovať 13. 12. 2010 o 17.00 h do Cocktail baru Amante na Farskej ulici 4.

13.12.2010, 17:00
Windows User Group

Pozvánka pre záujemcov o IT, systém Windows a iných IT technológií. Téma najbližšieho stretnutia: MS Virtualizácia - Hyper-V R2 nasadenie v praxi.

13.12.2010, 10:00
Hľadáme stratenú rozprávku

Čas a priestor vyhradený v knižnici pre najmenších "čitateľov" a ich rodičov.

10.12.2010, 16:00 - 10.12.2010, 18:00
Svet stále lásku má

Tradičné predvianočné podujatie venované deťom z Detského domova Lastovička v Trenčíne od pracovníkov a kamarátov z knižnice, resp. ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne.

9.12.2010, 10:30 - 9.12.2010, 11:30
Heraldik bez erbu

Prezentácia knihy bývalého študenta Piaristického gymnázia, významného historika a heraldika prof. PhDr. Jozefa Nováka, DrSc. pri príležitosti významného životného jubilea, v rámci cyklu "Poznávame Trenčanov".

8.12.2010, 16:00 - 8.12.2010, 17:30
Vinohradníctvo a rybnikárstvo v Trenčíne a okolí

Prednáška doc. RNDr. Mgr. Petra Chrastinu, PhD., v rámci cyklu "Poznávame Trenčanov".

8.12.2010, 11:00 - 8.12.2010, 12:00
Komunikujeme sami so sebou i s okolím

Prednáška psychologičky Mgr. Ivety Izraelovej pre žiakov ZŠ, v rámci cyklu "Poznávame Trenčanov".

8.12.2010, 08:00
Babi, pošli mi to mejlom

Bezplatná inštruktáž základov práce s PC pre seniorov.