Podujatia

Informácie o pripravovaných (uskutočnených) kultúrnych podujatiach.

Plán podujatí Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne na mesiac november 2023

20.5.2022
20.6.2022, 09:00
Čítajme si... 2022

Celoslovenský čitateľský maratón detí spojený s pokusom o prekonanie minuloročných rekordov. Podujatie je organizované v spolupráci s Linkou detskej istoty pri SV UNICEF a Slovenskou asociáciou knižníc. Kontakty na jednotlivé pracoviská: deti@vkmr.sk, juh@vkmr.sk, dlhehony@vkmr.sk, kubra@vkmr.sk.

26.5.2022
16.6.2022, 15:00
Peter Valo v trenčianskej knižnici

Beseda so spisovateľom, novinárom a scenáristom PETROM VALOM, spojená s prezentáciou jeho kníh "Spovedné tajomstvo" a "Zabíjal som štát po 29 rokoch".

16.5.2022
16.6.2022, 09:30
V. Kulíšek: Severus - vojak z Laugaricia

Prezentácia novej trenčianskej legendy z pera Vlada Kulíška, spojená s vyhodnotením 58. ročníka motivačnej medziškolskej a medzitriednej súťaže žiakov ZŠ v Trenčíne "Čítajme všetci, čítanie je super".

18.5.2022
15.6.2022, 17:00
Koncert klaviristov SZUŠ 2022

Koncert klaviristov v podaní Súkromnej základnej umeleckej školy na Gagarinovej ulici v Trenčíne.

18.5.2022
15.6.2022, 10:00
I. Válek: Slovenské povesti plné tajomných bytostí

Beseda žiakov so spisovateľom IGOROM VÁLKOM spojená s prezentáciou jeho kníh pre deti Dobrodružstvá Červeného čipa alebo Kolotoč s Dobšinským, Slovenské povesti plné tajomných bytostí. Účasť treba vopred nahlásiť (032/7460715, deti@vkmr.sk).

20.5.2022
10.6.2022, 10:00
Knižný SWAP

Jedinečná možnosť výmeny prečítaných kníh. PRINESTE KNIHY, O KTORÉ UŽ NESTOJÍTE A VYBERTE SI INÉ ZAUJÍMAVÉ TITULY. Dajme spolu knihám druhú šancu!

20.5.2022
7.6.2022, 10:00
Stretnutie s M. Ivaničkovou

Autorská beseda žiakov s poetkou a spisovateľkou pre deti MARGITOU IVANIČKOVOU. Účasť treba vopred nahlásiť (032/7460715, deti@vkmr.sk).

18.5.2022
6.6.2022, 10:00
Letná čitáreň (8. ročník)

Vo dvore trenčianskej knižnice vyrastie po ôsmy raz oáza s vyhľadávanou službou. Na pešej zóne v historickom centre mesta z nej čitatelia môžu čerpať energiu každý pracovný deň. Letná čitáreň bude otvorená od 6. júna do 2. septembra 2022 v prípade priaznivého počasia (10.00 - 18.00 h).

18.5.2022
3.6.2022, 16:30
Verejný a absolventský koncert

Verejný a absolventský koncert žiakov hudobného odboru Súkromnej základnej umeleckej školy na Gagarinovej ulici v Trenčíne.

3.5.2022
2.6.2022, 17:00
M. Zamari & B. Dolce: Nasleduj ma

Beseda s dôvtipnými spisovateľkami - MICHAELOU ZAMARI a BAJOU DOLCE - spojená s prezentáciou ich knižnej novinky "Nasleduj ma". Dve obľúbené slovenské autorky sa spojili, aby v jedinečnom príbehu premietli, že svet nie je iba čierno-biely, sociálne siete môžu byť peklom, ale zároveň spásou, a pre každú náročnú dušu...