Podujatia

Informácie o pripravovaných (uskutočnených) kultúrnych podujatiach.

Plán podujatí Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne na mesiac október 2023

27.10.2022
7.12.2022, 16:30
M. Pauer: Most cez rieku času

Beseda s MARIÁNOM PAUEROM - teoretikom a historikom fotografie, kurátorom výstav a publicistom, spojená s uvedením do života jeho novej knihy Most cez rieku času.

24.11.2022
6.12.2022, 07:00
Mikulášske benefity v trenčianskej knižnici

V utorok, 6. 12. 2022, odmeňujeme za vernosť všetkých návštevníkov trenčianskej knižnice a poskytujeme bezplatný zápis nových čitateľov. Akcia prebieha vo všetkých pracoviskách Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne.

27.9.2022
1.12.2022, 16:00
I. Ďuricová: Kráľ z ulice; Cudzinec z papiera

Beseda s IVICOU ĎURICOVOU, autorkou románu Kráľ z ulice a bestselleru Cudzinec z papiera, z ktorého sa za pár mesiacov po zverejnení na internete stal fenomén. Podujatie je organizované v rámci cyklu "Poznávame Trenčanov".

11.10.2022
30.11.2022, 16:30
D. Reyboubet Hanáková: Spodní vody Boba Frídla

Autorská beseda s DRAHOMÍROU REYBOUBET HANÁKOVOU, Trenčiankou žijúcou vo Francúzsku, spojená s prezentáciou knihy Spodní vody Boba Frídla.

24.10.2022
25.11.2022, 10:00
Literárna súťaž Jozefa Braneckého - vyhodnotenie

Slávnostné vyhodnotenie výsledkov XXX. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého „Studňa sa tajne s dažďom zhovára“ za účasti autorov príspevkov a členov odbornej poroty.

19.10.2022
24.11.2022, 16:00
Vybrané témy gerontopsychiatrie

Diskusia s odborníkmi na podporu duševného zdravia na tému „Demencie, afektívne poruchy, závislosti“. Diskutuje: MUDr. B. BÍREŠOVÁ.

28.9.2022
23.11.2022, 16:30
A. Dvoranová: Pobaltské štáty a Helsinki

Beseda s cestovateľkou ANTONIOU DVORANOVOU spojená s projekciou fotografií z jej najnovších potuliek po Európe. Spoznajte s nami Estónsko, Lotyšsko a Litvu - tri podobné a zároveň rozdielne postkomunistické krajiny!

27.9.2022
15.11.2022, 17:00
K. Nádaská: Dušičky, Svetlonos a Halloween

Prednáška etnologičky KATARÍNY NÁDASKEJ na tému "Dušičky, Svetlonos a Halloween (tradícia verzus inovácia sviatkov)".

20.10.2022
10.11.2022, 09:00
Stretnutie s Miriam Petráňovou

Beseda s detskou spisovateľkou MIRIAM PETRÁŇOVOU spojená s kreatívnym workshopom o jej knihe Listy mame. Počet miest je obmedzený, účasť treba vopred nahlásiť.

4.10.2022
9.11.2022, 16:30
S. Ďuriga: Beh je moja cesta

Beseda so športovcom telom i dušou STANISLAVOM ĎURIGOM, ktorý odbehol maratón aj na Matúšovej veži Trenčianskeho hradu. Beseda je spojená s prezentáciou jeho knihy Beh je moja cesta. Podujatie je organizované v rámci cyklu "Poznávame Trenčanov“. Moderuje: tajomníčka Odbočky Spolku slovenských spisovateľov Trenčianskeho kraja...