Básničky zo Zuzkinej poličky

Básničky zo Zuzkinej poličky

Termín: od 11.2.2011, 16:00 do 11.2.2011, 17:00

Prezentácia básnickej zbierky Zuzany Laurinčíkovej, v rámci cyklu "Poznávame Trenčanov".

Miesto konania

Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne

Zabezpečuje

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne a Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne

Organizátor

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne a Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne