Biografický lexikón Slovenska IV

Biografický lexikón Slovenska IV

Termín: od 7.12.2010, 10:00 do 7.12.2010, 11:00

Prezentácia 4. zväzku za účasti autorov Augustína Maťovčíka, Pavla Pareničku a Petra Cabadaja.

Miesto konania

Hasičská 1, 2. poschodie

Zabezpečuje

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

Organizátor

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne a Trenčianske osvetové stredisko