Čítajme si... 2023

Čítajme si... 2023

Termín: 22.5.2023, 09:00

Celoslovenský čitateľský maratón detí spojený s pokusom o prekonanie minuloročných rekordov.

Podujatie je organizované v spolupráci s Linkou detskej istoty pri SV UNICEF a Slovenskou asociáciou knižníc.

Kontakty na jednotlivé pracoviská: deti@vkmr.sk, juh@vkmr.sk, dlhehony@vkmr.sk, kubra@vkmr.sk.

Miesto konania

Verejná knižnica M. Rešetku, všetky pracoviská s literatúrou pre deti a mládež

Zabezpečuje

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

Organizátor

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne