Heraldik bez erbu

Heraldik bez erbu

Termín: od 9.12.2010, 10:30 do 9.12.2010, 11:30

Prezentácia knihy bývalého študenta Piaristického gymnázia, významného historika a heraldika prof. PhDr. Jozefa Nováka, DrSc. pri príležitosti významného životného jubilea, v rámci cyklu "Poznávame Trenčanov".

Miesto konania

Piaristické gymnázium v Trenčíne

Zabezpečuje

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

Organizátor

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne a Piaristické gymnázium v Trenčíne