Kňazské osobnosti Trenčína

Kňazské osobnosti Trenčína

Termín: od 29.11.2010, 13:00 do 29.11.2010, 14:00

Prednáška historika Mareka Ďurča organizovaná počas Roka kresťanskej kultúry, v rámci cyklu "Poznávame Trenčanov", v spolupráci s Katedrou histórie FF Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Miesto konania

Hasičská 1, 2. poschodie

Zabezpečuje

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

Organizátor

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne