Okno do histórie: RYBA A KLÁŠTOR

Okno do histórie: RYBA A KLÁŠTOR

Termín: 18.6.2019, 09:30

Kultúrno-historický seminár OKNO DO HISTÓRIE, tvoriaci súčasť medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia Ora et Ars Skalka 2019.

Miesto konania

Úrad TSK, K dolnej stanici (kongresová sála)

Zabezpečuje

Mesto Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj

Organizátor

Mesto Trenčín a Trenčiansky samosprávny kraj