Otcovstvo: problém alebo výzva?

Otcovstvo: problém alebo výzva?

Termín: od 14.12.2010, 16:00 do 14.12.2010, 17:00

Prezentácia publikácie ThDr. Juraja Sedláčka, PhD., Dis., v rámci cyklu "Poznávame Trenčanov". Autor - kaplán Trenčianskej univerzity v nej prihliada na fenomén otcovstva z teologického, sociologického a psychologického hľadiska.

Miesto konania

Hasičská 1, 2. poschodie

Zabezpečuje

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

Organizátor

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne