Pavel Dvořák opäť v Trenčíne

Pavel Dvořák opäť v Trenčíne

Termín: od 24.11.2010, 16:00 do 24.11.2010, 17:30

Stretnutie s historikom a diskusia o jeho najnovších dielach a cykle dokumentárnych filmov zo slovenských dejín "Hľadanie stratených svetov".

Miesto konania

Hasičská 1, 2. poschodie

Zabezpečuje

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

Organizátor

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne