Sprístupnenie historickej knižnice Farského úradu

Sprístupnenie historickej knižnice Farského úradu

Termín: od 30.11.2010, 14:00 do 30.11.2010, 15:00

Pozvánka na sprístupnenie historickej knižnice Farského úradu v Trenčíne.

Miesto konania

Náukové centrum FÚ, Mariánske námestie 2

Zabezpečuje

Rímsko-katolícka cirkev - farnosť Trenčín

Organizátor

Rímsko-katolícka cirkev - farnosť Trenčín a Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne