Stretnutie s M. Ivaničkovou

Stretnutie s M. Ivaničkovou

Termín: 7.6.2022, 10:00

Autorská beseda žiakov s poetkou a spisovateľkou pre deti MARGITOU IVANIČKOVOU.

Účasť treba vopred nahlásiť (032/7460715, deti@vkmr.sk).

Miesto konania

Verejná knižnica M. Rešetku, Hasičská 1 (detská izba)

Zabezpečuje

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

Organizátor

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne