Svet stále lásku má

Svet stále lásku má

Termín: od 10.12.2010, 16:00 do 10.12.2010, 18:00

Tradičné predvianočné podujatie venované deťom z Detského domova Lastovička v Trenčíne od pracovníkov a kamarátov z knižnice, resp. ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne.

Miesto konania

Hasičská 1, 1. poschodie

Zabezpečuje

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

Organizátor

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne a ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne