Umelecké reflexy zdravotne postihnutých občanov Slovenska

Umelecké reflexy zdravotne postihnutých občanov Slovenska

Termín: od 15.11.2010, 11:00 do 30.11.2010, 19:00 Výstava je prístupná počas otváracích hodín knižnice.

Vernisáž výstav: Igor Frimmel - Umelecké portréty vo fotografii, Danka Pekarovičová - Jedinečné obrazy (maľované ústami a nohami). Nad podujatím prevzal záštitu podpredseda TSK PaedDr. Jozef Božik, PhD.

Miesto konania

Námestie SNP 2

Zabezpečuje

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne a Slovenská agentúra na podporu zdravotne postihnutých občanov

Organizátor

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne