Vansovej Lomnička

Vansovej Lomnička

Termín: od 23.2.2011, 15:00 do 23.2.2011, 17:00

Obvodné kolo 44. ročníka festivalu umeleckého prednesu poézie a prózy.

Miesto konania

Hasičská 1, 2. poschodie

Zabezpečuje

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

Organizátor

KO Únie žien Slovenska v Trenčíne