Veselé masky

Veselé masky

Termín: od 14.3.2011, 09:15 do 14.3.2011, 12:00

Stretnutie so spisovateľkou Vierou Valachovičovou - Ryšavou, v rámci projektu "Šťastné deti", a interaktívna ukážka jej rozprávky Veselé masky z knižky Z ježkovej kapsičky.

Miesto konania

Materská škola na Legionárskej ulici v Trenčíne (9.15 h), Základná škola Dlhé Hony v Trenčíne (11.00 h)

Zabezpečuje

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

Organizátor

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne