Vlado Kulíšek: Kat Matej

Vlado Kulíšek: Kat Matej

Termín: 13.6.2023, 09:30

Prezentácia novej trenčianskej legendy z pera VLADA KULÍŠKA, spojená s vyhodnotením 59. ročníka motivačnej medziškolskej a medzitriednej súťaže žiakov ZŠ v Trenčíne "Čítajme všetci, čítanie je super".

Moderuje: EVA MIŠOVIČOVÁ.

Súčasťou podujatia bude tlačová beseda k pripravovanému nočnému open-air podujatiu v uliciach Trenčína.

Bližšie informácie: deti@vkmr.sk, 032/7420715.

Miesto konania

Verejná knižnica M. Rešetku, Jaselská 2 (dvor / letná čitáreň)

Zabezpečuje

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

Organizátor

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne