Vlado Kulíšek: Krasojazdkyňa Klára

Vlado Kulíšek: Krasojazdkyňa Klára

Termín: 18.6.2024, 10:00

Prezentácia novej trenčianskej legendy z pera VLADA KULÍŠKA, spojená s vyhodnotením 60. ročníka motivačnej medziškolskej a medzitriednej súťaže žiakov ZŠ v Trenčíne "Čítajme všetci, čítanie je super".

Moderuje: EVA MIŠOVIČOVÁ.

Súčasťou podujatia je tlačová beseda k pripravovanému nočnému open-air podujatiu v uliciach Trenčína.

Bližšie informácie: deti@vkmr.sk, 032/7420715.

Vlado Kulíšek: Krasojazdkyňa Klára / Čitajme všetci, čítanie je super 2024

Miesto konania

Verejná knižnica M. Rešetku, Jaselská 2 (dvor / letná čitáreň)

Zabezpečuje

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

Organizátor

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne