Poznávame Trenčanov

Cyklus zameraný na prezentáciu literárne činných Trenčanov.